Technika

21.052019

B1) urządzenie do rejestracji na taśmie magnetycznej i odczytywanie z niej sygnału fonicznego (10) B2) celowo osłabiony element w maszynie, aparaturze lub instalacji, ulegający uszkodzeniu w razie przeciążenia (11) B3) element budowli zabezpieczający budowlę lub jej część przed niepożądanymi skutkami działania temperatury, wilgoci, dźwięków, wstrząsów, zapachów, itp. (8) E4) urządzenie nawigacyjne wykorzystujące odbicie fali ultradźwiękowej od ciał stałych (9) A5) narzędzie pomiarowe służące do mierzenia ciśnienia w płynach (14) D6) niewłaściwa nazwa suwnicy lub żurawia (5) B7) maszyna przetwarzająca określony rodzaj energii, np. chemicznej na energię mechaniczną (6) D9) urządzenie, którego zasada działania jest oparta na zjawisku tarcia między dociskanymi elementami ruchomym i nieruchomym (7) E10) wieloostrzowe narzędzie skrawające do przycinania materiałów (4) C11) element maszynowy z wykonanym gwintem zewnętrznym (5) D12) urządzenie stosowane do oddzielenia cieczy lub gazu do zawieszonych w nich cząstek ciała stałego (5) E13) pojazd drogowy napędzany siłą mięśni ludzkich za pośrednictwem pedałów (5) B14) przyrząd do mierzenia energii elektrycznej w obwodzie prądu elektrycznego (7) A15) urządzenie do magazynowania energii elektrycznej (10) E16) część maszynowa służąca do podtrzymywania innej części maszyny w sposób umożliwiający względny ruch obrotowy z możliwie małymi oporami ruchu (7) C17) narzędzie do nacinania gwintów zewnętrznych (8) E18) statek wodny służący do uprawiania żeglugi w celach sportowych, turystycznych lub reprezentacyjnych (5) B19) maszyna do kształtowania przedmiotów z różnych materiałów za pomocą odpowiednich narzędzi (10) A20) elektroniczna maszyna cyfrowa

Nyskka Technika 1 0
21.052019