22.072019

Dwutlenek ołowiu ulega termicznemu rozkładowi, w wyniku którego wydziela się tlen oraz powstaje tetratlenektriołowiu (Pb3O4). Rozkładowi uległo 180 g PbO2. Oblicz objętość wydzielonego tlenu w warunkach normalnych. Jaką objętość zajmie tlen w temperaturze 26.84°C i pod ciśnieniem 0.2 atmosfery.

lolcia0905 Chemia 1 4

Dwutlenek ołowiu ulega termicznemu rozkładowi, w wyniku którego wydziela się tlen oraz powstaje tetratlenektriołowiu (Pb3O4). Rozkładowi uległo 180 g PbO2. Oblicz objętość wydzielonego tlenu w warunkach normalnych. Jaką objętość zajmie tlen w temperaturze 26.84°C i pod ciśnieniem 0.2 atmosfery.

Posted by lolcia0905 | Posted at Jul 22, 2019 | Categories: Chemia

Answers

wiesio77
wiesio77

1 atm = 1013 hPa więc 0,2 atm = 202,6 hPa T= 273 + 26.84 = 299,84 3PbO2 ---T----> O2 + Pb3O4 180g MPbO2 = 239 3*239 PbO2 - 22,4 dm3 O 180 PbO2  - x x= 5,62 dm3 5,62 dm3 -x 22,4dm3 - 1 mol O x= 0,25 mola O pV=nRT 202,6 V = 0,25 * 83,1 * 299,84 V= 30,75 dm3

Jul 22, 2019 06:29

Leave a answer