Қазақ тiлi

21.012020

1. Виберіть безсполучникове складне речення. A) Грицько побачив, що Семен рве ягоди, і зупинився (Б. Грінченко). Б) В селі бігли з дворів назустріч чумакам дівчата, діти, поважні діди з палицями (С. Васильченко). B) Хмари пливли низько над землею, можна було сподіватися дощу (О.Десняк). Г) Сонце, мабуть, упливло за обрій, і в лісі ходив уже важкий присмерк (М. Хвильовий). 2. Позначте безсполучникове складне речення, між частинами якого смисловий зв’язок – послідовність подій. A) Лампадка тьмяно блимала в кіоті, стояла в церкві дивна тишина (Л. Костенко). Б) Брязне клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів (Леся Українка). B) Танцюють зорі – на мороз чималий показують (М. Рильський). Г) Місяць на небі, зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе (Народна творчість). 3. Виберіть речення, яке відповідає схемі [ ] – [ ]. (розділові знаки пропущено). A) Стою під кленом біля джерела у серці йдуть пісні привітні (М. Стельмах). Б) Я навіть подумав пахне нещастям (В. Шевчук). B) Індик крутиться та дметься іволга летить, сміється (О. Олесь). Г) Продержало з тиждень морозом земля заклякла, як кістка (Марко Вовчок). 4. Позначте речення, у якому допущено пунктуаційну помилку. A) Грицько стулив рота: вода вже сягала йому до очей (Б. Грінченко). Б) Сашко задихався і зморився: більше години вони бігли з Сіроманцем лісом до глинищ (М. Вінграновський). B) Час твій прийде з долею битися, сон пропаде (Леся Українка). Г) Вдарили козаки веслами у воду – одскочив дуб од берега (А. Кащенко). 5. Позначте розділовий знак, який пропущено в реченні. Пан гуляв у себе в замку_ у ярмі стогнали люди (Леся Українка). A) Кома; Б) двокрапка; B) тире; Г) крапка з комою.

учка Қазақ тiлi 1 0