16.052019

сравни 3/10 тонны и 2 центнера

Mиша Математика 1 2

сравни 3/10 тонны и 2 центнера

Posted by Mиша | Posted at May 16, 2019 | Categories: Математика

Answers

Marika537
Marika537

3/10=300 кг => 3 центнера 2 центнера=200 кг 3 центнера > 2 центнеров

May 16, 2019 03:37

Leave a answer