16.052019

найди значение выражения х +15/42,если х=4/42,8/42,25/42

notbook Математика 1 2

найди значение выражения х +15/42,если х=4/42,8/42,25/42

Posted by notbook | Posted at May 16, 2019 | Categories: Математика

Answers

1отличница
1отличница

4/42+15/42=19/42 8/42+15/42=23/42 25/42+15/42=40/42=20/21

May 16, 2019 03:37

Leave a answer